Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz.

Christopher Columbus